KOEN SCHIPPER - DAPPERE KAPITEIN

*koen bn, bw (form) dapper~

*schip·per de; m,v -s 1 gezagvoerder (kapitein) op een schip 2 iem die beroepshalve een binnenschip bevaart schip·pe·ren schipperde, h geschipperd geven en nemen: dat eeuwige ~


Brave Captain